Home Photo Gallery Letters Air Force Ancestors Sources
Fighter Plane J22

69 of the 298 produced J22's were dropped due to accidents. Today's way of looking at it would be a terribly high figure. Unfortunately, it was quite normal for the time. The J22 was a reasonably good aircraft (quite popular with the pilots). However, it was not in the class with the best English, American and German contemporary fighters.

Swedish flag  Jaktplan J22

Av 298 tillverkade 22-or kom 69 st.att avskrivas p.g.a. haverier. En med dagens sätt att se på saken fruktansvärd hög siffra, dessvärre helt normal med dåtidens mått mätt.J22an var ett relativt bra flygplan (ganska populärt bland piloterna) dock ej i klass med de bästa engelska, amerikanska och tyska samtida jaktplan.


J22 Drawing J22 Drawing

Contributed by Åke Söderberg, Trollhättan, Sweden.